Hoog Sensitieve Personen (HSP): advies en tips voor mannen

Hoog Sensitieve Personen (HSP): advies en tips voor mannen

Hoog Sensitieve Personen (HSP): advies en tips voor mannen

 

De cultuur die een gedragsnorm dicteert waarbij mannen geen emoties mogen tonen, is schadelijk voor iedereen, maar voor hoogsensitieve personen (HSP) is ze verwoestend.

HSP-mannen

Van jongs af aan worden we onderworpen aan een gedragscode die bepaalt wat het is om een man te zijn. Mannen moeten sterk, besluitvaardig, actief en de baas zijn. Dit wordt rechtstreeks doorgegeven van onze ouders, verhalen, films en gesprekken.

Jongens die gevoelens als angst, onzekerheid, bezorgdheid en droefheid uiten, worden als vrouwelijk beschouwd en door andere jongens buitengesloten en vernederd.

Zij worden bestempeld als zeurpieten en leren dat zij hun huilen moeten onderdrukken en hun emoties moeten onderdrukken om niet te worden lastiggevallen. Voor HSP-mannen is de prijs om aanvaard en goedgekeurd te worden in deze maatschappij, het ontkennen van hun eigen natuur.

HSP-mannen en hun rol in de wereld

Hoogsensitieve mannen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Zij zijn uitstekende waarnemers, intuïtief, hebben een systemische visie en het vermogen om verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen te zien.

Anderzijds vinden zij het moeilijk om in een zeer lawaaierige en babbelzieke omgeving te werken. HSP-mannen beschrijven hun gevoeligheid als iets dat niet tot uiting kan komen op het werk, het wordt meestal gezien als iets dat verborgen moet worden.

Wil een samenleving op een gezonde en duurzame manier functioneren, dan moet er een evenwicht zijn tussen verschillende stijlen van mannelijkheid.

Hooggevoelige mannen kunnen dit evenwicht brengen, hun meningen die voortkomen uit observatie en diepe overpeinzingen moeten in overweging worden genomen en zij moeten aanwezig zijn in leidinggevende posities.

Evenzo moeten zij een passend werkritme hebben om de positieve kant van hun gevoeligheid te cultiveren en voor hun energie te zorgen.

Het is tijd voor verandering

Hoewel gevoelige mannen geen strijders zijn die op het slagveld vechten, vergt hun persoonlijke strijd ook veel moed.

Vechten voor rechtvaardigheid in de samenleving vergt veel kracht. Het vergt veel moed en innerlijke kracht om deze programmering te overwinnen en onze emoties te tonen en kwetsbaar te zijn. Samen staan we sterker!

Reacties zijn gesloten.